Проект „Спортът е Дар“

сеп. 1, 2021 | Новини

Нашето призвание е да създаваме света около нас и нашият проект „СПОРТЪТ Е ДАР“ е част от действията ни в тази посока!

Кратко резюме:

Проект „СПОРТЪТ Е ДАР“
Обединени от общата кауза за развитие и разширяване на масовата спортна дейност на местно ниво с фокус върху детските футболни школи и създаването на съвременни условия за провеждане на спортни състезания и ежедневен тренировъчен процес, ФК „БОТЕВ – ДЕБЕЛЕЦ“ разработи съвместен проект „СПОРТЪТ Е ДАР“ в партньорство с Община Велико Търново, Кметство Дебелец, Футболен клуб „ЕТЪР“ и Спортен клуб „БОЛЯРЧЕТА“.

Проектът е един от общо шестнайсет одобрени за финансиране проектни предложения по конкурсната програма „Развитие на дарителството на местно ниво“ на Сдружение „Платформа АГОРА”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Общата му стойност е 23 920 лв., от които 18 000 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а планираните проектни дейности ще се реализират в рамките на 18 месеца считано от месец Септември 2021 година.

В рамките на проекта е планирано провеждането на мащабна дарителска кампания, като целта е да бъдат привлечени средства за ремонт и модернизиране на градския стадион в гр. Дебелец, и така да бъдат подобрени възможностите за активен спорт сред децата, включително и за деца в неравностойно положение.

Очакваните преки резултати от изпълнението на проекта и дарителската кампания са:

 • Привлечени минимум 150 дарители – бизнес организации и физически лица;
 • Подписани минимум 5 броя договори за дългосрочно сътрудничество, с цел дарителство;
 • Изграждане на футболен терен за формат „Футбол 5“ и осветление на градския стадион „Христо Ботев“ – гр. Дебелец;
 • Подобряване на терена на тренировъчното игрище на градския стадион „Христо Ботев“ – гр. Дебелец;
 • Закупуване на тренировъчни пособия за детските академии на ФК „Ботев Дебелец“, ФК „ЕТЪР“ – Велико Търново и СК „Болярчета“.
 • Подобряване на достъпността и условията за спортни занимания на открито за деца с различна степен на увреждания.

Основните проектни дейности са:

Дейност 1: Проучване и анализ на целевите групи, към които ще бъде насочена дарителската кампания.

Дейност 2: Изготвяне на рекламни материали за дарителската кампания, които включват:

 • Заснемане на рекламен клип и фото сесия с децата от детските академии на ФК „Ботев Дебелец“, СК „Болярчета“ и ФК „ЕТЪР“;
 • Изработване на компютърен 3D модел на спортната база на градския стадион в гр. Дебелец, който ще може да се демонстрира как ще изглежда спортната инфраструктура след нейната модернизация и обновяване.
 • Изработване и отпечатване на рекламни брошури и тениски на дарителската кампания.
 • Изработване на дарителски кутии подпомагащи дарителската кампания.
 • Организиране на турнири и събития с цел набиране на средства по кампанията.

Дейност 3: Организиране и провеждане на рекламна кампания в подкрепа на дарителството, която включва:

 • Реклама в социалните мрежи.
 • Интернет реклама.
 • Външна реклама – предвижда се наемането рекламни билборди

Дейност 4: Организиране и провеждане на срещи с потенциални дарители представители на местния бизнес и физически лица.

Наред с очакваните приходи от дарения и последващата им инвестиция, проектът ще окаже сериозен ефект върху партньорските организации по отношение нарастване на тяхната компетентност и капацитет за провеждане на дарителски кампании. В частност, сред децата и техните родители от всички футболни академии, пряко ангажирани в проекта, ще бъде изградена позитивна нагласа към дарителството.

По отношение на местната общност, в дългосрочен план, чрез проекта ще се създадат реални възможности за утвърждаване на дарителството като ценност и изграждане на устойчиво партньорство между местна власт, бизнес и неправителствен сектор.

С цел улеснение на дарителите, ще бъде предоставена дарителска сметка за преводи по банков път, както и други възможности за дарения (профил в сайт за дарения, Patreon профил, дарения през дебитна и кредитна карта, Изи Пей, Pay Pal).

Дарителската кампания официално вече е в сила от тази седмица с дарения по банков път:

Дарителска сметка: BG96STSA93000026733696
Сдружение „ФК БОТЕВ – ДЕБЕЛЕЦ“
Булстат/ЕИК: 205310948
Основание: Проект Спортът е Дар

Подкрепете бъдещето на децата на Община Велико Търново с дарение по избор! Спортът е Дар. Спортът създава физически здраво и икономически стабилно общество, и всеки от нас може да бъде част от промяната!

*Подкрепата за ФК БОТЕВ ДЕБЕЛЕЦ е осигурена по програма „Развитие на дарителството на местно ниво“ от Сдружение „Платформа АГОРА” и Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ФК БОТЕВ ДЕБЕЛЕЦ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори”

ПОДКРЕПИ ДАРИТЕЛСКАТА НИ КАМПАНИЯ

Подкрепи младите футболни таланти

Дарителска сметка: BG96STSA93000026733696

Дари тук спортът е дар